Startsida » Kontakt

Kontakt

Rådet för brottsförebyggande

Postadress: Justitieministeriet, PB 25, 00023 Statsrådet

Besökadress: Söd­ra esp­la­na­den 10, Helsingfors

Telefon: 02951 50254

E-postadress: rikoksentorjunta(at)om.fi

Sekretariats kontaktinformation

Nya telefonnummer och samtalspriser

Justitieministeriets telefonnummer har förändrats. För alla samtal till 02951-, 040- eller 050-numren debiteras enbart lokalnäts- eller mobilsamtalsavgift enligt uppringarens operatörs taxa.

Om du ringer från utlandet fastställs priset för samtalet av den lokala operatören.

 
Publicerad 27.6.2016