Startsida » Lokal verksamhet » Säkerhetsenkät

Säkerhetsenkät

Behovet av att göra kommunala säkerhetsundersökningar har vuxit samtidigt som den lokala och regionala säkerhetsplaneringen har utvecklats. En bedömning av nuläget och en granskning av verksamhetsmiljön utgör en väsentlig del av säkerhetsarbetet. Genom enkätundersökningar riktade till invånare är det möjligt att samla in information som är ny och kompletterar myndigheternas uppgifter, såsom polisens statistik. Frågeundersökningar kan också ge information om hur invånarnas erfarenheter och uppfattningar om säkerhet fördelas mellan stadens eller kommunens delområden.

Rådet för brottsförebyggande har utarbetat en säkerhetsenkät genom vilken kommunerna kan samla in omfattande information från invånare för att stödja säkerhetsarbetet och höra invånarnas åsikter om tryggheten i sitt bostadsområde och i sin hemkommun. En annan fördel med enkäten är att kommunerna kan genomföra undersökningen vid den tidpunkt som är lämpligast med tanke på det lokala säkerhetsarbetet. Enkäten kan också komma till nytta när man undersöker effekterna av kommunens brottsförebyggande åtgärder.
Säkerhetsenkäten genomförs med hjälp av Webropol.

Ytterligare uppgifter ges av generalsekreterare Jukka-Pekka Takala från sekretariatet för rådet för brottsförebyggande.

 
Publicerad 28.10.2013