Startsida » Lokal verksamhet » Lokal brottsförebyggande

Lokal brottsförebyggande

Kriminaliteten varierar mycket mellan olika kommuner och eftersom åtgärderna för att minska brottsligheten och öka tryggheten i allmänhet bör vara lokala för att ha effekt, betonar det nationella programmet den brottsförebyggande verksamhet som sker på kommunal nivå.

Justitieministeriet har sedan 1998 beviljat sammanslutningar delfinansieringsbidrag till lokala projekt för brottsföregyggande. Bidraget är avsett som ett "startbidrag" som skall stimulera till lokala projekt och samarbete för brottsförebyggande samt binda lokala resurser vid förebyggandet av brott.

På rådets webbplatsen om säkerhetplanering ges närmare information om säkerhetsplanering samt dess utveckling och nuläge i Finland. Därtill presenteras aktuella tyngdpunkter inom säkerhetsplaneringen på riksnivå. På webbplatsen finns också lokala, regionala och landskapsomfattande säkerhetsplaner.

 
Publicerad 28.6.2013