Bidrag

Bidrag till lokala projekt för brottsförebyggande

Justitieministeriet har sedan 1998 beviljat sammanslutningar delfinansieringsbidrag till lokala projekt för brottsföregyggande. Bidraget är avsett som ett "startbidrag" som skall stimulera till lokala projekt och samarbete för brottsförebyggande samt binda lokala resurser vid förebyggandet av brott. Sedan 2000 har man dessutom beviljat bidrag till utvärdering av de resultat som nåtts genom de genomförda projekten.

De projekt som skall stödas väljs ut bland ansökningarna som anlänt under ansökningstiden genom att man framför allt fäster vikt vid de omständigheter som refereras nedan. Bidrag till utvärdering kan sökas även efter den anmälda ansökstiden gått ut.

 
Publicerad 14.3.2013