Startsida » Brottsförebyggande

Brottsförebyggande

Målet är att minska skador som orsakas av brott

Målet med brottsförebyggande är att minska brott och att öka tryggheten. Det strävas efter att förebygga brott. Alla åtgärder som förebygger brott är brottsförebyggande. I brottsförebyggandet är det viktigaste nämligen förebyggande av skador som brotten orsakar.

Två strategier

Inom brottsförebyggandet finns det strategier av två slag:

För att nå permanenta resultat måste det strävas efter båda. Också vårt nationella program för brottsförebyggande som betonar det lokala brottsförebyggande arbetet strävar efter en gemensam verksamhetspolitik som omfattar de olika brottsförebyggande strategierna för att minska brottslighet och att öka trygghet.

En fungerande gemenskap förebygger brottslighet och främjar trygghet. Brottsbekämpningen bör utvecklas speciellt i lokala gemenskaper.

Även straffen förebygger brottslighet men i begränsad utsträckning. Att förebygga brott påverkar brottsligheten effektivare än straffen.

Genvägarna

Det nationella programmet för brottsförebyggande
 
Publicerad 27.6.2013