Startsida » Rådet » Verksamhet

Verksamhet

Rådet för brottsförebyggande sammanträder ungefär fyra gånger om året. På mötena koncentreras det på principiella frågor och behandlas centrala teman i brottsförebyggandet. Rådet har ett arbetsutskott, en undersökningssektion och en sektion för det lokala brottsförebyggande arbetet. Vid behov tillsätter rådet arbetsgrupper som behandlar särskilda frågor. Ärenden bereds och rådets dagliga verksamhet sköts av sekretariatet som arbetar på justitieministeriets kriminalpolitiska avdelning.

Tyngdpunkterna för rådets arbete under perioden 2015–2018 är som följer:

1) Rådet förstärker kunskapsunderlaget för förebyggande av brott.

2) Rådet befrämjar lokalt brottsförebyggande arbete.

3) Rådet uppgör ett nationellt program för brottsförebyggande arbete.

Rådet är tillsammans med justitieministeriet den nationella kontakten för EU:s brottsförebyggande nätverk (EUCPN) som inrättades 2001. Samarbetet med de nordiska brottsförebyggande råden är intensivt sedan gammalt.

Rådet publicerar tillsammans med justitieministeriet den finskspråkiga tidskriften HAASTE.

 
Publicerad 24.4.2017
Tillbaka till början |