Startsida » Rådet » Brottsförebyggande tävling

Nationella brottsförebyggande tävlingen

Vinnaren representerar Finland i årets europeiska brottsförebyggande tävling. Temat år 2017 är cybersäkerhet.

Rådet för brottsförebyggande anordnar en nationell brottsförebyggande tävling. Den nationella brottsförebyggande tävlingen fungerar som kvaltävling till den europeiska brottsförebyggande tävlingen (European Crime Prevention Award, ECPA). Därmed är kriterierna samma för den lokala och internationella tävlingen.

Temat år 2017 är cybersäkerhet

Ett tävlingsprojekt kan handla antingen om att förebygga nätbrott som har samband med organiserad brottslighet eller om att göra medborgarna medvetna om de hot mot cybersäkerheten som internet och olika smarta enheter för med sig. Exempel på åtgärder som bidrar till bättre kunskap om cybersäkerhet och förebygger sådana brott är informationsinslag, utbildning och broschyrer som riktar sig till olika åldersgrupper, såsom barn, unga eller äldre. Projekten kan t.ex. ge handledning i hur man ska förbereda sig på mobbning, sexuellt utnyttjande, hatretorik, identitetsstöld eller olika bedrägerier på nätet eller i sociala medier.

Evaluerings kriterier

I valet följs samma kriterier som i det europeiska brottsförebyggande tävlingen:

1) Verksamheten fokuserar på förebyggande av vardagliga brott samt rädsla för det.

2) Verksamheten ska ha utvärderats och ha uppnått alla eller de flesta av sina uppsatta mål.

3) Verksamheten ska sträva till att vara innovativ och innehålla nya metoder eller angreppssätt.

4) Verksamheten ska bygga på samverkan mellan olika aktörer, såvida det är möjligt.

5) Verksamheten måste kunna bli upprepat i de andra deltagande länderna. Därför måste alla förslag innehålla information om projektets ekonomiska kostnader, finansierings källor, genomförningsprocessen och relevant källmaterial.

Pris

Vinnaren offentliggörs i september. För segerverksamhetens representanter betalas resan till bästa praxis konferensen som ordnas i Tallinn 14–15 december i samband med ECPA-tävlingens prisutdelningstillställning. Segraren av ECPA får
10 000 euro. Där till delas ut ett pris på 5 000 euro för två andra verksamhetsbidrag.

Läs mer om ECPA-tävlingen 2017 i Estland

Deltagandet

Deltagandet i tävlingen sker genom att fylla i formulären för anmälan. Anmälan måste skickas senast den 31 augusti till adressen justitieministeriet(at)om.fi. Vinnaren av den nationella tävlingen väljs i september av en oberoende jury som utses av rådet för brottsförebyggande.

För ytterligare upplysningar: generalsekreterare, konsultativ tjänsteman Minna Piispa, puh. 02951 50223, minna.piispa(at)om.fi.

Bilagor

Anmälningsblankett 2017.doc (doc, 0.03 Mt)
 
Publicerad 17.5.2017
Tillbaka till början |