Startsida » Rådet » Organisation

Organisation

Rådet för brottsförebyggande består av ordförande, vice ordförande och 16 andra medlemmar samt de personliga suppleanterna för de sistnämnda. Rådet för brottsförebyggande utses av statsrådet för tre år i sänder. Den nya mandattiden börjar den 1 oktober 2015 och tar slut den 30 september 2018.

I rådet finns representanter för de ministerier och statliga myndigheter som är centrala för brottsförebyggandet, kommunalförvaltningen, kyrkan, näringslivet, organisationer som arbetar för brottsförebyggandet, den kriminologiska forskningen samt den socialpolitiska planeringsexpertisen.

Under rådet lyder ett arbetsutskott samt rådets sekretariat. Vid behov inrättas arbetsgrupper.

 
Publicerad 7.1.2016