Startsida » Rådet » Internationellt samarbete

Internationellt samarbete

Rådet för brottsförebyggande har en lång tradition av samarbete med de nordiska brottsförebyggande råden. Rådet har aktivt medverkat i det europeiska nätverket för förebyggande av brottslighet sedan nätverket inrättades. Dessutom har rådet för brottsförebyggande kontakter till flera andra internationella och utländska sakkunnigorganisationer för brottsförebyggande.

Nordiskt samarbete

De historiska, kulturella och språkliga förbindelserna mellan de nordiska länderna har utgjort en naturlig grund för det nordiska samarbetet även i förebyggande av brott. Samarbetet är lättare eftersom brottsligheten är likadan och synpunkterna på brottsförebyggande är likadana. De nordiska organen för brottsförebyggande har samarbetet redan länge.

EUCPN

Det europeiska nätverket för förebyggande av brottslighet (EUCPN) har inrättats år 2001. Nätverkets uppgift är att framförallt främja informationsutbytet av goda sätt i förebyggande av brottslighet. Justitieministeriet och rådet för brottsförebyggande svarar tillsammans för den nationella representationen inom nätverket.

ECPA

Priset European Crime Prevention Award (ECPA) har utdelats sedan år 1998. De nationella brottsförebyggande organen utser sitt lands kandidat för den årliga tävlingen. Vinnaren får 20 000 euro och en pokal.

 
Publicerad 7.6.2017
Tillbaka till början |