Startsida » Rådet

Rådet för brottsförebyggande

Rådet för brottsförebyggande är ett sakkunnig- och samarbetsorgan som är verksamt i anslutning till justitieministeriet och som planerar och verkställer åtgärder för att förebygga brottslighet. Målet är att minska de olägenheter som följer av brott och att öka tryggheten. Det lokala brottsförebyggandet främjas genom att ge sakkunnighjälp, att delta i utdelningen av det ekonomiska stödet som justitieministeriet beviljar samt att informera om goda sätt i brottsförebyggandet.

I sin nuvarande form har rådet varit verksamt sedan 1999 men delegationen för brottsförebyggande som var föregångare till rådet inrättades redan 1989. Rådets sekretariat arbetar på justitieministeriets kriminalpolitiska avdelning.

 
Publicerad 3.3.2017