Startsida » Publikationer » Program för brottsförebyggande

Trygga tillsammans – ett nationellt brottsförebyggande program 2016–2020

Statsrådet utfärdade i november ett principbeslut om ett nationellt program för brottsförebyggande 2016–2020. Programmet fokuserar på att utveckla det lokala brottsförebyggande arbetet och på att förbättra invånarnas deltagande och påverkansmöjligheter för att förebygga brott.

Det nationella programmets mål är att koppla brottsförebyggandet bättre till kommunernas planer och arbete för välfärd och trygghet. Till stöd för kommunernas arbete ska det utvecklas indikatorer för de elektroniska välfärdsberättelserna och en kom-ihåg-lista med säkerhetseffekter för att underlätta konsekvensbedömningen gällande brottsförebyggande i det kommunala beslutsfattandet. Därtill utvecklas instrument för att bedöma kostnadseffektiviteten i olika metoder för brottsförebyggande.

Programmet innehåller flera åtgärder för att utveckla det lokala brottsförebyggande arbetet och för att förbättra samarbetet mellan myndigheter, näringslivet, civilsamhället och invånarna. Det är viktigt att klarlägga vilken roll olika myndigheter som är verksamma på olika nivåer har i den brottsförebyggande verksamheten. Med hjälp av programmet ska kunnandet om brottsförebyggande förbättras och det ska skapas undervisningsmaterial för lokala aktörer, för skolan och ungdomsväsendet.

Programmets syfte är att öka invånarnas säkerhet och trivsel genom att minska risken för att bli utsatt för brott och de olägenheter som följer av brott. Utgångspunkten är att samarbete skapar samhörighetskänsla och minskar känslan av otrygghet. Programmet strävar också efter att främja invånarnas påverkansmöjligheter i planeringen av brottsförebyggande verksamhet och i beslut som rör den gemensamma säkerheten.

De 29 åtgärderna i programmet ska genomföras bland annat av rådet för brottsförebyggande, olika ministerier, polisen, Kommunförbundet, kommunerna, regionförvaltningsverken, universitet, yrkeshögskolor och flera organisationer.

Det nationella programmet för brottsförebyggande Trygga tillsammans har beretts av rådet för brottsförebyggande som godkände sitt förslag till programmet den 16 juni 2016.

Uppdaterad version som publicerats som statsrådets principbeslut den 24 november 2016.

Trygga tillsammans. Ett nationellt brottsförebyggande program. Justitieministeriets ut­red­nin­gar och an­vis­nin­gar 51/2016 (pdf, 0.59 Mt)

 
Publicerad 13.12.2016
Tillbaka till början |