Startsida » Aktuellt » 2017
november
1.11.2017
»

Rådet för brottsförebyggande och Kommunförbundet genomförde våren 2017 en enkät vars resultat visar att det krävs omfattande samarbete mellan olika aktörer på såväl statlig som kommunal nivå för att målen i det nationella programmet för brottsförebyggande ska nås. Dessutom behövs bättre koordinering och fördelning av resurser när det gäller arbete som hänför sig till säkerheten.

oktober
2.10.2017
»

Den nationella tävlingen för brottsförebyggande 2017 vanns av webbtjänsten Webbtips som upprätthålls av Rädda Barnen rf. Via webbtjänsten kan man anonymt anmäla webbinnehåll med anknytning till sexuellt utnyttjande av barn. I år var cybersäkerhet tema för tävlingen. Det vinnande projektet representerar Finland i den europeiska brottsförebyggande tävlingen (ECPA) i december i Tallinn.

juni
7.6.2017
»

I ett gemensamt projekt mellan Finlands, Sveriges och Danmarks råd för brottsförebyggande sammanställdes projekt, där man har försökt förebygga våld i ungas relationer.

maj
17.5.2017
»

Rådet för brottsförebyggande anordnar en nationell brottsförebyggande tävling. Vinnaren av tävlingen representerar Finland i årets europeiska brottsförebyggande tävling. Temat för i år är cybersäkerhet.

januari
19.1.2017
»

Rådet för brottsförebyggande bedömer i sin färska översikt de utmaningar som migrationssituationen medför för förebyggandet av brott och presenterar god praxis för att förhindra att de som kommer till landet blir utsatta för brott eller gör sig skyldiga till brott. Det väsentliga är att invandrare får komma med i arbetet. I samband med översikten gjorde rådet för brottsförebyggande i samarbete med Migrationsverket en enkätundersökning om säkerheten vid flyktingförläggningar. Allmänt taget är det tryggt att arbeta och bo vid förläggningarna.

Julkaistu sv 19.1.2017