Startsida » Aktuellt » 2016
november
24.11.2016
»

Regeringen har idag utfärdat ett principbeslut om ett nationellt program för brottsförebyggande 2016 - 2020. Programmet fokuserar på att utveckla det lokala brottsförebyggande arbetet och på att förbättra invånarnas deltagande och påverkansmöjligheter för att förebygga brott.

september
28.9.2016
»

Vinnaren av den nationella brottsförebyggande tävlingen var i år Suvanto-linjen, som är en riksomfattande telefonjourtjänst för äldre personer som blivit illa behandlade, utsatta för våld, utnyttjade eller hotade med något av dessa samt deras anhöriga. Temat för tävlingen var förebyggande av brott mot äldre och vinnaren representerar Finland i den europeiska brottsförebyggande tävlingen (ECPA) i december i Slovakien.

juni
30.6.2016
»

Rådet för brottsförebyggande har utarbetat ett nationellt program för brottsförebyggande som heter Trygga tillsammans. Avsikten med programmet är att främja det lokala samarbetet för att minska och förebygga brott, de olägenheter som följer av brott och risken för att bli utsatt för brott. I programmet ingår också en rad förslag för att minska oron för brottslighet och öka säkerheten och trygghetskänslan. Vi alla kan delta i arbetet för att förebygga brott och öka säkerheten.

14.6.2016
»

Justitieministeriet flyttar tillbaka till adressen Södra Esplanaden 10 från de tillfälliga lokalerna på Kaserngatan. Flyttningen till de renoverade och förnyade lokalerna sker den 17-21 juni 2016.

maj
26.5.2016
»

Rådet för brottsförebyggande anordnar en nationell brottsförebyggande tävling. Vinnaren representerar Finland i årets europeiska brottsförebyggande tävling. Temat för i år är förebyggande av brott som riktar sig mot äldre.

februari
5.2.2016
»

Justitieministeriet beviljar statsunderstöd till sammanslutningar som delfinansiering till brottsförebyggande projekt och till utvärdering av de resultat som nåtts genom de genomförda projekten. År 2016 statsunderstödet sammanlagt är 70 000 €. Teman är invandringssituationen.

Publicerad 22.6.2017