Startsida » Aktuellt » 2014 » I Rättsbloggen: Stödtjänster till offret på gärningsmannens bekostnad?
Ursprunglig utgivare: JM

I Rättsbloggen: Stödtjänster till offret på gärningsmannens bekostnad?

Publicerad 1.12.2014

"Justitieministeriet har berett ett lagförslag som syftar till att ge en helt ny infallsvinkel när det gäller att stärka den statliga finansieringen av brottsoffertjänster. Genom lagen införs en ny avgift som tas ut av gärningsmän, brottsofferavgiften. Avgiften ska gälla alla – bortsett från minderåriga – som begår ett brott för vilket det strängaste straffet är fängelse", skriver konsultativ tjänsteman Mervi Sarimo i Rättsbloggen.

Av summan som samlas in med hjälp av brottsofferavgiften kan nästan 5 miljoner euro används för att finansiera stödtjänster till brottsoffer. En avsevärd del av avgifterna tas ut av personer som bötfälls för trafikbrott.

Enligt Sarimo har utkastet till en regeringsproposition fått ett mycket positivt mottagande: majoriteten av remissinstanserna understödde förslaget om att införa en brottsofferavgift.

Nyckelord

brottsofferavgift, kriminalpolitik
Tillbaka till början |