Startsida » Aktuellt » 2014 » Finländarnas syn på brottsförebyggande har utretts

Finländarnas syn på brottsförebyggande har utretts

Publicerad 11.12.2014

I finländarnas uppfattning av brottsförebyggande framhävs enligt Rättspolitiska forskningsinstitutets utredning betydelsen av förebyggande, ett starkt förtroende till polisen och tron på de brottsförebyggande metodernas effekt.

I den nationella brottsofferundersökningen år 2013 frågades av 15–74 åriga finländare om deras uppfattningar av hur resurserna för förebyggande av brottslighet borde riktas och till vilka brottsförebyggande metoder ekonomiska resurser borde satsas. Dessutom ställdes frågor om medborgarnas syn på lokalt brottsförebyggande i det egna bostadsområdet. Forskning om uppfattningar av brottsförebyggande har inte gjorts i Finland förut.

Som de viktigaste brottsförebyggande metoderna med hänsyn till ekonomiska resurser lyfte finländarna fram effektiverandet av ungdomsarbete, ökande av antalet poliser samt effektiverandet av missbrukarvården och vården av alkohol- och drogproblem. Minst resurser ville man rikta till byggandet av nya fängelser.

Med tanke på riktandet av polisens resurser ansåg finländarna att de mest centrala objekten var familjevåld, drogmissbruk och gatuvåld. Synen på hur de ekonomiska resurserna och polisens resurser riktas var den samma hos alla grupper av svarande oberoende av ålder och kön.

De mest populära formerna för förebyggande av störande beteende och brottslighet på det egna bostadsområdet ansågs vara ordnande av gemensamma tillställningar för områdets invånare samt ökande av polisens patrullering till fots. Kvinnor och äldre personer upplevde ett starkare behov av att förebygga störande beteende och brottslighet på det egna bostadsområdet. Svag utkomst, rädsla för brottslighet och oordning på bostadsområdet ökade det upplevda behovet för lokalt brottsförebyggande. Nästan hälften av de som svarade på enkäten ansåg att det inte fanns behov för att göra något på deras bostadsområde.

Den nationella brottsofferundersökningen är en anonym, till 15–74 åringar riktad enkät på vilken år 2013 svarade sammanlagt 6999 stadigvarande i Finland boende människor. Enkäten som rättspolitiska forskningsinstitutet förverkligade innehåller en grunddel som upprepas årligen samt en temadel som upprepas periodiskt. År 2013 kartlade temadelen uppfattningar gällande brottsförebyggande och domstolarnas verksamhet.

Länkar

Tillbaka till början |