Startsida » Aktuellt » 2010
oktober
augusti
maj
april
februari
15.2.2010
»

För 2010 har det i statsbudgeten som under tidigare år reserverats ett anslag för bidrag på 155 000 euro till sammanslutningar som utför brottsförebyggande arbete.

Publicerad 26.2.2013