Startsida » Aktuellt » 2009
Nyheter 2009
december
oktober
juni
15.6.2009
»

Genom det nordiska samarbetsprojektet som leddes av rådet för brottsförebyggande har en bred kunskapsbas insamlats för att minska våldet i de nordiska länderna. Huvudsyftet för det nu avslutade och under åren 2006 till 2009 genomförda projektet var att öka samarbetet och utveckla en kunskapsbaserad kriminalpolitik för att främja våldsförebyggandet och de nordiska ländernas våldsreducerande insatser.

10.6.2009
»

Identifiera, erkänna och agera. Utvärdering av pilotprojektet för mindre våld i Träskända.

Publicerad 21.2.2013