Startsida » Aktuellt

Aktuellt

I denna del finns det smalat brottsförebyggande relaterade nyheter, formella notiser, evenemang samt arkiv över dessa.

Tiedotteet SV
1.11.2017
»

Rådet för brottsförebyggande och Kommunförbundet genomförde våren 2017 en enkät vars resultat visar att det krävs omfattande samarbete mellan olika aktörer på såväl statlig som kommunal nivå för att målen i det nationella programmet för brottsförebyggande ska nås. Dessutom behövs bättre koordinering och fördelning av resurser när det gäller arbete som hänför sig till säkerheten.

2.10.2017
»

Den nationella tävlingen för brottsförebyggande 2017 vanns av webbtjänsten Webbtips som upprätthålls av Rädda Barnen rf. Via webbtjänsten kan man anonymt anmäla webbinnehåll med anknytning till sexuellt utnyttjande av barn. I år var cybersäkerhet tema för tävlingen. Det vinnande projektet representerar Finland i den europeiska brottsförebyggande tävlingen (ECPA) i december i Tallinn.

7.6.2017
»

I ett gemensamt projekt mellan Finlands, Sveriges och Danmarks råd för brottsförebyggande sammanställdes projekt, där man har försökt förebygga våld i ungas relationer.

17.5.2017
»

Rådet för brottsförebyggande anordnar en nationell brottsförebyggande tävling. Vinnaren av tävlingen representerar Finland i årets europeiska brottsförebyggande tävling. Temat för i år är cybersäkerhet.

Julkaistu sv 19.1.2017
Sivun alkuun sv |