Rikoksentorjuntaneuvosto

Rikoksentorjuntaneuvosto on oikeusministeriön yhteydessä toimiva valtioneuvoston asiantuntija- ja yhteistyöelin, joka suunnittelee ja toteuttaa toimia rikollisuuden ehkäisemiseksi. Tavoitteena on rikoksista aiheutuvien haittojen vähentäminen ja turvallisuuden edistäminen.

Paikallista rikoksentorjuntaa edistetään antamalla asiantuntija-apua, osallistumalla oikeusministeriön myöntämän taloudellisen tuen jakoon ja tiedottamalla rikoksentorjunnan hyvistä käytännöistä.

Nykymuotoisena neuvosto on toiminut vuodesta 1999, mutta sitä edeltänyt rikoksentorjunnan neuvottelukunta perustettiin jo vuonna 1989. Rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristönä toimivat oikeusministeriön kriminaalipoliittisen osaston tehtävään määrätyt virkamiehet.

 
Julkaistu 6.10.2017
Sivun alkuun |